2011/11/18

Ph.d. seminar 21.-22. november: Lydmedier og medielyd (Aarhus, Denmark)

Sted: Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, Helsingforsgade 14
Lokale: Ada 333 (supplerende Turing 014)

PROGRAM

Mandag:
10.30-11.00: Kaffe og Velkommen

11.00-12.00: Torben Sangild: Radiojingler – lydlig betydningsdannelse i en stærkt kodet kontekst.
12.00-13.00: Frokost
13.00-15.15: Workshop med ph.d.-projekter
15.15-15:45: Kaffe
15:45-16:45: Erik Granly Jensen: Barrikader af arkiver. Digitaliseringen af DR’s radioarkiver i kulturhistorisk perspektiv. Rydningen af Byggeren (1980) som eksempel.
16:55-17.55: Jacob Kreutzfeldt: Radio som rumforskning.
19.00 : Middag

Tirsdag:

09.00-12.00: Workshop med ph.d.-projekter
12.00-13.00: Frokost
13.00-14.00: Ola Stockfelt: Constraining listening competences (and the sound of an audiofile lying non-accessed in the harddisk.
14.10-15.10: Morten Breinbjerg: Touched Echo – The sense of a Ghost
15.10-15.40: Kaffe
15.40-16.40: Iben Have: Den digitale lydbog: Nyt medie, nye erkendelsesformer, nye brugere?
16.40-17.00: Afrunding.

Materiale fra forelæserne: Der vil inden kurset blive udarbejdet en tekstsamling med bidrag fra forelæserne – og andre.

Materiale fra deltagere: Hver ph.d.-studerende, der deltager, indsender sammen med tilmeldingen en fil med en kort redegørelse for sit projekt (max. 3 sider) efterfulgt af 2-3 kvalificerede spørgsmål, som vedkommende ønsker at diskutere og få sparring på under workshoppen. Spørgsmålene skal ikke være alt for specifikke, for at alle kan deltage i diskussionen, og helst holde sig inden for seminarets tematikker.

Tilmelding og indsendelse af projektbeskrivelse/spørgsmål skal være os i hænde senest 7. november kl. 12.00. Sendes til Bente Jønshøj: imvbj@hum.au.dk

Workshop: Hver studerende holder et oplæg på 15 minutter, der ikke præsenterer projektet (det står i de indsendte papirer), men lægger op til og kvalificerer de spørgsmål, der ønskes diskuteret – evt. ved at afspille lyd- eller AV-eksempler. Speakerne deltager i workshoppen, der kan deles op til to den ene eller begge dage, hvis der er tilmeldinger til det.

Der vil være 45 minutter til hver studerende i workshoppen.

Praktiske oplysninger:

Formiddagskaffe og frokost ved kursets start d. 21.november betales af det arrangerende ph.d program – al øvrig forplejning er for deltagernes egen regning.

Indkvartering: Organiseres af deltagerne selv.

Kursusarrangører:

Lektor Iben Have

Lektor Per Jauert

Forskningsuddannelsesprogrammet for IT, Medier, Kommunikation & Journalistik, Graduate School of Arts, Aarhus Universitet, v. lektor Kirsten Frandsen

Webpage : http://www.larm-archive.org/events/ph-d-seminar-21-22-november-lydmedier-og-medielyd/#more-2762